School Video Interactie Begeleiding

Voor een leerkracht valt het soms niet mee om al die kinderen in de klas te bieden wat zij nodig hebben en in te spelen op hun individuele behoeften en zorgen. Het kan prettig zijn dat de leerkracht begeleiding en ondersteuning krijgt in zijn manier van omgaan met een kind. Hiervoor bied ik School Video Interactie Begeleiding aan.

Bij School Video Interactie Begeleiding wordt samen met de leerkracht gekeken waar de sterke punten liggen in de communicatie tussen de leerkracht en het kind. De sterke kanten van de leerkracht worden uitvergroot en optimaler ingezet in de klasse-situatie.

Omdat ik zelf lang als leerkracht heb gewerkt, kan ik een vertaalslag maken van het individuele kind naar de klas en de eisen van het onderwijs. Daardoor kan ik de leerkracht een richting geven hoe met dit specifieke kind om te gaan.

Een traject bestaat uit een intakegesprek met de leerkracht, om de specifieke hulpvraag van de leerkracht in de omgang met uw kind helder te krijgen. Dan volgen er 3 keer een video-opname in de klas van een kwartier, met een nagesprek met de leerkracht per opname (van 45 min), waarin de beelden geanalyseerd worden. Hierbij staan de begeleidingsvragen die de leerkracht heeft centraal.