Het verloop van de therapie

Na de eerste aanmelding volgt een intakegesprek met beide ouders, waarbij je kind nog niet aanwezig is. Hierin krijg je alle ruimte om te vertellen tegen welke problemen jullie aan lopen.

Daarna zie ik je kind in 5 sessies van ieder een uur per week. Via spel en gesprekjes verken ik zijn denk- en leefwereld. Je kind wordt gestimuleerd om in een veilige omgeving aan te geven wat hij of zij nodig heeft om weer gelukkig te worden. Kinderen zijn daar feilloos toe in staat, maar hebben daar soms wat hulp bij nodig.

Afhankelijk van het soort klacht en de duur van de therapie volgt om de vijf sessies een oudergesprek. Daarin wordt o.a. besproken welke veranderingen jullie in de opvoedingssituatie opgemerkt hebben. In totaal zijn meestal zo’n 5 tot 15 sessies nodig om je kind te helpen zijn eigen kracht te (her)ontdekken.

samenwerking school

Uw kind brengt veel tijd op school door. Daarom kan het onderdeel zijn van het traject om de begeleiding af te stemmen met de leerkracht(en) en intern begeleider van de school.

Meldcode

Tijdens de begeleiding van uw kind werk ik met het afwegingskader Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld van RBCZ 220203-Update-Afwegingskader-bij-de-Meldcode.pdf (rbcz.nu)