Klachtenprocedure

Mocht u onverhoopt ontevreden zijn dan hoor ik dat natuurlijk het liefst heel graag van u zelf. Dan
hoop ik in een gesprek met u het te kunnen oplossen.
Komen we er samen niet uit, dan kunt u een beroep doen op mijn beroepsvereniging, de Vereniging van Integraal Therapeuten (VIT),  VIT – Vereniging van Integraal Therapeuten | Niet tevreden? (vit-therapeuten.nl). Mijn registratienummer is 511.17.A. Daar kunt u beroep doen op een klachtenfunctionaris, zoals voorgeschreven in de wet kwaliteit, klachten geschillen zorg (Wkkgz). In navolging van deze wet ben ik ook aangesloten bij de geschilleninstantie van de SCAG. Ik ben ingeschreven in het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ) met als
licentienummer 200022R. Deze koepel verzorgt het tuchtrecht (www.tcz.nu).

Wanneer u een klacht heeft en de behandeling verloopt via de Jeugdwet en dus via Praktijk HaansKaJo, dan kunt u zich wenden tot de onafhankelijke klachtencommissie jeugdwet. zie hiervoor Klachtenprocedure | Haans KaJo (praktijkhaanskajo.nl)