Wat is integratieve kindertherapie?

Integratieve kindertherapie is een kortdurende, effectieve vorm van psychotherapie voor kinderen tussen de 4 en 12 jaar.

Het doel van de therapie is dat je kind weer met zelfvertrouwen en plezier in het leven staat.

In Integratieve Kindertherapie staat je kind centraal. Ieder kind heeft het in zich om moeilijkheden zelf te boven te komen, maar soms is het belangrijk om het kind te helpen die kracht weer te vinden. Dat kan met Integratieve Kindertherapie. De therapie richt zich sterk op het vergroten van het zelfvertrouwen van het kind. Integratieve kindertherapie werkt vraaggestuurd en procesgericht. De behandeling stemt af op dat wat het kind nodig heeft om zich weer gelukkig te voelen. De kindertherapeut richt zich op de binnenwereld van het kind, maar ook op zijn plek in het gezin en zijn relaties met de buitenwereld.

‘Integratief’ wil zeggen dat de therapeut samen met je kind, uitgaande van de specifieke situatie en mogelijkheden van je kind, de therapie vorm geeft. Er wordt vooral praktisch gewerkt, gebruik makend van therapeutisch spel, visualisaties, sprookjes, metaforen en tekeningen. Voor welke aanpak er ook gekozen wordt: het kind staat centraal, niet de methode.

‘Integratief’ wil ook zeggen dat je kind meer inzicht krijgt in zichzelf en al zijn mogelijkheden. Het kind leert allerlei kanten van zichzelf beter kennen en accepteren.

Ik werk coachend als het kan, therapeutisch als het moet… afgestemd op je kind.