Tarieven

Een ouder- of kindsessie duurt 60 minuten en kost € 85, – per sessie.

Indien u aanvullend verzekerd bent, krijgt u een gedeelte van de behandeling vergoed. Ik ben namelijk aangesloten ben bij de VIT, Vereniging van Integraal Therapeuten. Hiervoor kunt u https://www.vit-therapeuten.nl/cli–nten/overzicht-vergoedingen/ raadplegen.
Ook indien u niet aanvullend verzekerd bent, heeft u de mogelijkheid om een gedeelte van het traject vergoed te krijgen, doordat ik samen werk met Praktijk HaansKaJo. Voor meer informatie adviseer ik u contact met mij op te nemen.

Een traject voor de leerkracht (School Video Interactie Begeleiding), waarin hij of zij persoonlijk wordt begeleid in de omgang met uw kind, kost € 300,- . Dit traject bestaat uit een intakegesprek, 3 video-opnames in de klas met 3 nagesprekken. Deze kosten kunnen in overleg met school ook bekostigd worden vanuit het scholings-of begeleidingsbudget van de leerkracht.

Klachten
Voelt u zich niet in staat uw onvrede of klacht te bespreken met mij als therapeut, of laat de situatie dit niet toe, of komt u er samen niet uit? Dan kunt u gebruikmaken van een klachtenfunctionaris. Hier zijn voor u geen kosten aan verbonden. Bel of mail gerust met het secretariaat van de VIT en zij zorgen ervoor dat een klachtenfunctionaris contact met u opneemt.
Is de inzet van de klachtenfunctionaris of de wijze waarop uw onvrede of klacht is afgehandeld voor u onbevredigend, dan kunt u zich wenden tot de geschillencommissie.
Dit is de bij de door de overheid erkende geschilleninstantie van de Stichting Complementaire en Alternatieve Geneeswijzen (SCAG). Dit is een professionele niet commerciële geschilleninstantie.